Fúkačka

Fúkačka

Využitie fúkačky: pri odchyte zvieraťa, keď bezproblémovo aplikujete inj. i.m. sedatíva vakcinácii majiteľom nezvládnutého psa, jeho vakcinácia Vám po zvládnutí naplnenia a natlakovania striekačky zaberie dve minúty bez ohrozenia Vášho, či majiteľa ušetríte svoj čas úkonu vakcinácie, nemusíte...
+

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets