Klinické štúdie

Účinnosť nízkoúrovňovej laserovej terapie pri liečbe bolesti krku: systematické preskúmanie a metaanalýza randomizovaných placebových alebo kontrolovaných štúdií s aktívnou liečbou

Dr Roberta T Chow, MBBS, Prof Mark I Johnson, PhD, Prof Rodrigo AB Lopes-artins, PhD, Prof Jan M Bjordal, PT. Volume 374, No. 9705, p.1897–1908, 5 December 2009

Interpretácia:

“Poukazujeme na to, že LLLT znižuje intenzitu bolesti okamžite po dobu 22 týždňov po ukončení liečby u pacientov s chronickou bolesťou krku.”

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets