GLUKOMER VET GLU

DOPREDAJ !!

 

Špecálne navrhnutý glukomer pre mačky a psy s nekódovaným a veľmi efektívnym spracovaním

- výsledok testu je veľmi presný

-nekódované testovacie prúžky (stip)

 

V cene je balenie stripov (10ks)

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets