Refraktomer

Podrobný popis produktu:


Refraktomer je určený pre klinické použitie vo veterinárnej a humánnej medicíne.

Trojnásobný rozsah odčítania:

  • moč špecifická hmotnosť (SG)
  • celkové sérové ​​bielkoviny (SP)
  • index lomu (RI).

 

 

 

 

Model

Rozsah

Min.D.

Rozsah

RHC-200a

SP: 0-12g/dl
SG: 1.000-1.050sg
RI: 1.330RI-1.360RI

SP: 0.2g/dl
SG: 0.005sg
RI: 0.0005RI

SP: ±0.2g/dl
SG: ±0.005sg
RI: ±0.0005RI 

RHC-200 b

SP: 0-12g/dl
SG: 1.000-1.100sg
RI: 1.330RI-1.360RI

SP: 0.2g/dl
SG: 0.005sg
RI: 0.0005RI

SP: ±0.2g/dl
SG: ±0.005sg
RI: ±0.0005RI 

 

 

Postup pri meraní špecifickej hmotnosti:

Na refraktometri odklopte plastovú príklopku. Naberte moč (najlepšie do inj. striekačky) a aplikujte niekoľko kvapiek na optickú časť refraktometra. Následne priložte späť príklopku, tak aby sa moč rovnomerne rozptýlil. Nasmerujte refraktometer k zdroju svetla a jedným okom sa do neho pozrite. Pokiaľ vidíte rozostrene refraktometer si doostrite. Odčítajte špecifickú hodnotu moču na stupnici označenej SG od 1.000 - 1.050. Po meraní VŽDY očistite časti refraktometra, ktoré boli v styku s močom (vodou a utretie jemnou utierkou)

 

Kalibrácia.

Pred prvým použitím je vhodné skontrolovať presnosť refraktometra prostredníctvom kalibrácie. Postupujte podobne ako pri meraní špecifickej hustoty moču, len na miesto moču použijete destilovanú vodu. Prostredníctvom skrutkovača (je súčasťou balenia) skrutku nastavte tak, aby ste mali pri kalibrácii hodnotu 1000. Kalibráciu je vhodné podľa potreby opakovať.

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets