Predám málo používané prístroje

Predám málo používané prístroje:

·        Biochemický analyzátor IDEXX VetTest 8008: 1200 €

·        Hematologický analyzátor IDEXX VetAutoread: 800 €

·        Centrifúga IDEXX + spotrebný materiál k prístrojom: 500 €

 

Cena spolu:  2500 €, 

Viac info na tel čísle -  0905361882 

e-mail - zdenekdrotar@gmail.com

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets