Predám USG ultrasonograf Philips HD11 XE

Predám USG prístroj výroby Philips z gynekologickej ambulancie s dvoma sondami. Špecifikácia je uvedená nižšie. Pravidelný servis. Plne funkčné. Zakúpené 2008. 
 
Sondy:
Konvexná Sonda C5-2
Intravaginálna Sonda  C8-4v
 
Špecifikácia je na obrázku.
Cena : Dohodou 
Obrázky v prílohe.
 
Kontakt: 
Oleg Kuzla
0911 329 737 

Predám USG prístroj výroby Philips z gynekologickej ambulancie s dvoma sondami. Špecifikácia je uvedená nižšie. Pravidelný servis. Plne funkčné. Zakúpené 2008. 

Sondy:
Konvexná Sonda C5-2
Intravaginálna Sonda  C8-4v
 
Špecifikácia je na obrázku.
Cena : Dohodou 
Obrázky v prílohe.
 
Kontakt: 
Oleg Kuzla

0911 329 737 

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets