Veterinárny rigídny otoskop

Veterinárny rigidný endoskopický – otoskopický  set obsahuje:

- veterinárny rigídny endoskop - na výber nasledujúce uhlovanie

  • (0°, 2,7mm x 105mm) 
  • (30°, 2,7mm x 105mm)
  • (70°, 2,7mm x 105mm)

- ochranné púzdro s 2mm pracovným kanálom

- preplachovacia kanyla (2 ventily)

- diagnostická kanyla

- svetelný zdroj LED (1W)

- bioptické kliešte (dĺžka 230mm)

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets