USG QBit 7

Technická špecifikácia

Módy zobrazenia:

 • B, 2B, 4B, 8/M
 • CFM, B/BC
 • PW/CW
 • PD, priamy PD
 • duplex, instatnt triplex, quadplex
 • trapezoidné zobrazenie
 • chroma B/M/PW/CW
 • 4D
 • virtual HD
 • TDI
 • ECG
Zobrazovacie technológie:
 • SRA
 • MCI
 • Q-image
 • Q-flow
 • X-kontrast
 • Q-lúč
 • FHI
Klinické vyšetrenie:
 • brušná dutina
 • pohlavná sústava
 • cievna sústava
 • MSK
 • malé časti
 • urologické vyšetrenie
 • pediatria
 • kardio vyšetrenie
 

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets