Videosystém BASIC

Kompletný video systém obsahuje:

  • Svetelný zdroj -  Mini LED 75 - zdroj studeného svetla pre endoskopické použite, LED diody s výkonom 75W
  • Mikro Camera CT 300HC(R/B) - PAL-System - 1 CCD mikrokamera,  PAL 752(H)x582(V), video konektor
  • Ostatné - video kábel, transformer ku kamere CT300, Audio-/Video kábel 2 m , Video-adaptér, cinch

 

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets