Videosystém DIGICAM

Kompletný video systém obsahuje:

  • Endoskopická kamera napojiteľná prostredníctvom USB konektoru k PC
  • 1/3 CCD, 470.000 Pixelov, USB 2.0, ,
  • „Helios 2“ LED svetlo 200.000Lux, dĺžka 7cm
  • Softvér na spracovanie obrazovej dokumentácia
  • Pc nie je súčasťou

 

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets