Videosystém E-CAM

Kompletný video systém obsahuje:

  • Kamera E-CAM – endoskopická kamera s možnosťou nastavenia teploty farby, (1/3 CCD, 440.000 Pixelov), napojenie ne LED svetlo Helios 2
  • TV adaptér pe E-CAM, C Mount,
  • „Helios 2“ LED svetlo s káblom pre napojenie na E-CAM  200.000Lux, dĺžka 7cm

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets