de-Infúzne pumpy a dávkovače

Infúzna pumpa SN 1500H

Horizontálna infúzna pumpa   Technická špecifikácia Ohrievanie pomáha prihriatiu hadičky infúcie pokiaľ je vonkajšia teplota nízka. Ohrivanie nenahrádza ohrievač infúznych roztokov.
+

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Potočná 14/1540
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets