Laryngoskopické sety

Laryngoskopický set obsahuje viacero typov lyžíc (viď označenie) a rúčku na batérie.

    Kód

Laryngoskopický set

       34301

                    MILLER - 0,1 (2ks)

        34305

                    MILLER - 0,1   

                    Mc INTOSH – 0 (3ks)

        34306

                    MILLER – 1,2,3 (3ks)

        34302

                    Mc INTOSH 2-3-4 (3ks) 

 

              

  

 

 

 

Katalóg laryngoskopických setov.

 

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets