MOČOVÝ ANALYZÁTOR

  • rýchly
  • spoľahlivý
  • efektívny
  • ľahko sa používa
  • testovacie prúžky 1 balenie 20ks = 20€ bez DPH
  • cena prístroja je 700€ bez DPH vrátane externej tlačiarne
 
 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets