Test Simplets

TestSimplets - predfarbené mikroskopické podložné sklíčka

Test je určený na: vyšetrenie močového sedimentu, vaginálna cytológia, diagnostiku krvných parazitóz, hematologické preparáty: diferenciálny počet leukocytov, morfológia periférnej krvi, cytológia mlieka, vyšetrenie ejakulátu. Test pracuje na princípe reakcie dvoch farieb - methylénová...
+

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets