Kontakt

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A, 921 01  Piešťany

Tel.: +421 907 145 915, +421 915 974 046

E-mail: info@all4vets.eu

IČO: 46304614

DIČ: 2023316229

IČ DPH: SK2023316229

Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 27944/T

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets