Bandáže Funny Farms

Bandáže „Funny Farms“ – prasa - zelené, prasa – žlté,  ovca, krava, sliepka, traktor (v balení sa nachádza 2x každý vzor).
 
Kód: AC07299 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 5cm (pk 12 - kusov v balení)
Kód: AC07399 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 7.5cm (pk 12 - kusov v balení)
Kód: AC07499 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 10cm (pk 12 - kusov v balení)
 
Kód: AC07299 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 5cm (pk 12 - kusov v balení)
Kód: AC07399 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 7.5cm (pk 12 - kusov v balení)
Kód: AC07499 Názov: WRAPZ FUNNY FARM VTY PK 10cm (pk 12 - kusov v balení)
 
 

 

Klinické prípady:

• Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)

• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)

• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

Čítajte tu:

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Radlinského 7685/37
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets