AKCIOVÁ PONUKA NA DIAGNOSTICKÉ RÝCHLOTESTY

 

Klinické štúdie vyhodnocovania testov na stiahnutie

Giardia Giardia scil Rapid Test je určený detekciu antigénu Giardia duodenalis vo vzorkách trusu psov a mačiek.

Giardia je zoonotický, protozoálny parazit, ktorý tvorí trophozoity v čreve, čo vedie k apoptóze enterocytov. Trofozoity a infekčné cysty sú prerušovane vylučované výkalmi. Klinicky môže infekcia viesť k akútnej alebo chronickej hnačke u psov a mačiek. Vyskytujú sa často asymptomatické prípady, ako aj periodické prerušované prejavy ochorenia.  Cysty perzistujú mesiace v prostredí, pretože sú veľmi odolné. Tieto skutočnosti vedú často k reinfekcii pacientov, ktoré sú obzvlášť časté v domácnostiach s viacerými zvieratami. Testovanie by preto mal vždy zahŕňať všetky zvieratá žijúce spolu.

 

ParCoGia - ParCoGia scil Rapid Test  je test určený na detekciu Parvovírusového antigénu (CPV2a, 2b, 2c, rovnako ako CPV2 a FPV), antigénu koronavírusu (CCV + FCoV) a antigénu Giardia duodenalis.

Zatiaľ čo parvovírus vedie k vodnatej hnačke prevažne u šteniatok, koronavírusová infekcia je dôležitou príčinou gastroenteritídy u psov akéhokoľvek veku. Infekcia Giardiou môže byť akútna alebo chronická. Detekcia týchto troch patogénov vyvolávajúcich gastroenteritídu v jednom testovacom sete uľahčuje rýchly a správny pracovný postup.

 

FeLV-FIV - FeLV-FIV scil Rapid Test  je test určený na detekciu antigénu FeLV a protilátok proti FIV vírusu.

Retrovírusy sú dôležité infekčné agensy u mačiek. Test detekuje antigén p27 vírusu mačacej leukémie (FeLV) a protilátky proti vírusu imunitnej nedostatočnosti mačiek (FIVtest ) asociovanými proteínmi p24 a gp41. scil v-FeLV-FIV využíva vysoko špecifický peptid na zvýšenie väzbovej afinity antigénov a protilátok v teste, čím dosahuje vynikajúcu senzitivitu a špecificitu testu. Je to vďaka patentovanej Strep-tag® technológii. Klinický obraz chorôb spojených s infekciou FeLV a FIV sa líšia a závisia od virulencie ako aj od imúnneho stavu pacienta.

 

RetroFel - v-RetroFel scil Rapid Test  je triple-test určený na detekciu antigénu a protilátky FeLV a protilátok proti FIV vírusu.

Tento jedinečný test je schopný diagnostikovať každú mačku, ktorá prišla do kontaktu s vírusom mačacej leukémie (FeLV), pretože detekuje nielen antigén FeLV p27 (AG), ktorý sa vyskytuje u mačiek s regresívnou alebo progresívnou infekciou, ale aj protilátok (AB) proti FeLV. Protilátky sa vytvárajú, keď sa imunitný systém mačiek dostane do kontaktu s FeLV. Vďaka testu je preto možno diagnostikovať latentné alebo atypické infekcie týmto vírusom.

Tento trojitý test tiež detekuje protilátky proti FIV asociovaným proteínom p24 a gp41. scil v-RetroFel využíva vysoko špecifický peptid na zvýšenie väzbovej afinity antigénov a protilátok v teste, čím dosahuje vynikajúcu senzitivitu a špecificitu testu. Je to vďaka patentovanej Strep-tag® technológii. Test má vysokú senzitivitu a špecificitu a poskytuje výsledky rýchlo do 10 minút, čím uľahčuje diagnostiku týchto ochorení.

 

ParCo 

Upozornenie : 

Testy sú určené len na predaj veterinárnym lekárom.

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets