Hematologický analyzátor

Hematologický analyzátor scil VET abc Plus+

18 parametrov za 60 sekúnd? Iba jedna Kvapka Krvi a Jedno Stlačenie Tlačidla!  Len z 10 µl krvi je scil Vet abc Plus+ schopný analyzovať kompletný krvný obraz vrátane štvor-populačného...
+

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets