Pomoc pri riešení problémov

Úvodná animácia sa nezobrazuje
 
1. Vyberte prijímač z mobilného telefónu
2. Na ZAPNUTOM prijímači stlačte symbol "+" pre zvýšenie citlivosti najmenej 10-krát
3. Pripojte znovu do mobilného telefónu (Nezabudnite si zvoliť "smartphone režim")
4. Ak vidíte signál veľmi silný a zosilnený, všetko je v poriadku
4. Nastavte opäť citlivosť stlačením symbolu "-" aspoň 10-krát sa vrátiť do svojho stavu Inicial
 
 
 

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets