ECO 5

Použitie:

- brušná dutina, reprodukčné orgány, močová sústava, cievny systém, základné zobrazenie srdca, pediatria
- plne digitálny
- farebná dopplerovská technológia
- zobrazovacie módy: B, B/B, 4B, M, B/M, CFM, PW, lichobežníkové
- i-ImageTM
- harmonické zobrazenie (THI)
- SRA
- jednotné zobrazenie

Technická špecifikácia:

Sondy na výber:

C3-A 2.5 MHz - 5.0 MHz konvexná

L7S-A 5.3 MHz - 11.0 MHz lineárna

L7M-A 5.3 MHz - 10.0 MHz lineárna

 L7V- A 5.3 MHz - 10.0 MHz lineárna

MC5V-A 4.0 MHz - 7.0 MHz mikro konvexná

MC6-A 4.5 MHz - 8.0 MHz mikro konvexná

    
    

Prospekt na stiahnutie:

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets