Hematologický analyzátor scil VET abc Plus+

Kat. číslo: 7050

18 parametrov za 60 sekúnd? Iba jedna Kvapka Krvi a Jedno Stlačenie Tlačidla! 

Len z 10 µl krvi je scil Vet abc Plus+ schopný analyzovať kompletný krvný obraz vrátane štvor-populačného diferenciálneho obrazu bielych krviniek. Poskytne Vám nevyhnutné informácie pre presnú diagnostiku  a rýchlu terapiu.

scil Vet abc Plus+  merané parametre:

všetky parametre kompletného krvného obrazu: erytrocyty, trombocyty, leukocyty, hemoglobín a u psov, mačiek a koní aj: lymfocyty, monocyty, granulocyty a eosinofily.

 

 

Komfortné balenie reagencií!

Scil Vet abc Plus+ pracuje s kompletným balením reagencií. Jednotlivé reagencie sú v kompaktnom balení, ktoré je veľmi ľahko vymeniteľné.

 

Scil Vet abc Plus+ využíva overenú impedančnú technológiu. Každá bunka je počítaná samostatne a na základe jej veľkosti  je určený jej typ . Pri každej analýze scil Vet abc Plus+ vykonáva kvalitatívnu kontrolu,  kontrolu prístroja, reagencií a samotnej vzorky pre optimálnu analýzu.

 

Scil Vet abc Plus+  má veľmi jednoduché ovládanie. Jedným stlačením tlačidla je pacientova vzorka krvi nasatá a kompletné výsledky sú hotové do 60 sekúnd.

 

Výsledky sú zobrazené do 60 sekúnd na obrazovke

- rozsiahla interná kontrola kvality poskytuje spoľahlivé a presné výsledky
- automatická tlač a možnosť prenosu údajov do softvéru na spracovanie dát

 

Technické špecifikácie

Druh zvierat:          pes, mačka, kôň, dobytok, králik, myš, potkan, ovca, ošípaná

Parametre:            WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV

                              Dodatočné parametre pre psa, mačku a koňa:

                              Granulocyty (# a %), Lymfocyty (# a %),

         Monocyty (# a %) a Eosinofily (# a %)

Jednotky:              konvenčné, alebo SI

Veľkosť vzorky:     10 µl EDTA krvi

Doba analýzy:        60 sekúnd

Princíp analýzy:     impendančná technológia pre WBC, RBC, PLT

                              spektofotometria pre hemoglobín

Obsluha:               intuitívna prostredníctvom 12“ dotykového displeja

Reagencie:           kompaktné balenie reagencií vrátane diluentu, rozpúšťadla, čističa a odpadu

Výsledky analýzy: zobrazené na dotykovom displeji, vytlačené tlačiarňou, prenosu údajov do softvéru na spracovanie dát

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets