Písmená R a L na RTG

Kód tovaru : E010000
-písmená o veľkosti cca 10mm
-na označenie RTG snímkov
Kód tovaru : E010000
-písmená o veľkosti cca 10mm
-na označenie RTG snímkov
 

 

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets