Pomôcka na odber moču pre suky a psov

Táto sada ponúka jednoduchý spôsob odberu vzorky moču. Dodáva sa v uzavretom balení s fľašou a pokynmi na použitie. Vaši klienti by nemali mať žiadne ťažkosti pri získavaní čistej vzorky moču.

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets