Predám starší pojazdný analógový rtg prístroj

Predám starší pojazdný analógový rtg prístroj  , pravidelne kontrolovaný skúškou dlhodobej stability. Výkon RTG generátora 40 -  125 kV, 25-100 mA , expozičný čas 0,04 0,06 0,1  0,15  0,25 0,4 0,6 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0  
Sieťové požiadavky: zásuvka na 380 V,  istenie 20A  (typ C)   Hmotnosť prístroja 320 kg , CCCP výroba r.výr.1981, Rentgentka Chirana.
Prístroj je vhodné doplniť o systém nepriamej digitalizácie. 
( v súčasnosti pracuje so systémom Fire CR Spark) 
Cena: 1500,- € Pri rýchlom jednaní zľava, je potrebné si zabezpečiť odvoz. V sklopenom stave je potrebná výška pre naloženie dvere auta 200 cm na výšku.
Viac informácii na tel.: 0910164382, e-mail: catmudveterinarturzovka.sk
Predám starší pojazdný analógový rtg prístroj  , pravidelne kontrolovaný skúškou dlhodobej stability. Výkon RTG generátora 40 -  125 kV, 25-100 mA , expozičný čas 0,04 0,06 0,1  0,15  0,25 0,4 0,6 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0  
Sieťové požiadavky: zásuvka na 380 V,  istenie 20A  (typ C)   Hmotnosť prístroja 320 kg , CCCP výroba r.výr.1981, Rentgentka Chirana.
Prístroj je vhodné doplniť o systém nepriamej digitalizácie. 
( v súčasnosti pracuje so systémom Fire CR Spark) 
 
Cena: 1500,- € Pri rýchlom jednaní zľava, je potrebné si zabezpečiť odvoz. V sklopenom stave je potrebná výška pre naloženie dvere auta 200 cm na výšku.
Viac informácii na tel.: 0910164382, 
e-mail: catmudveterinarturzovka.sk
 

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets