SEIVA Praktik Wireless Vet

Veterinárne bezdrôtové 6zvodové EKG pre monitorovanie, záznam a archiváciu EKG zvierat.
Najnovšie veterinárne EKG SEIVA využívajúce bezdrôtovú technológiu prenosu dát.
 
6zvodové / 6kanálové EKG
Bezdrôtová technológia
Integrovaný akumulátor
Automatické spárovanie s PC
Jednoduchá obsluha JEDNÝM TLAČIDLOM
Automatické rozmeranie veterinárne krivky
Unikátna digitálna  filtrácia krivky prispôsobená zvieracím
 morfologiám
Databáza pacientov a vyšetrení
Pripojenie k ľubovoľnému PC so systémom Windows
Komunikácia s ambulantnými veterinárnymi programami
 
JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ ZÁZNAMU Aj POČAS NABÍJANIA
 
Nemusíte myslieť na to, či je jednotka pred vyšetrením dostatočne nabitá - ak počas záznamu EKG začne dochádzať baterka, jednoducho pripojíte prístroj na nabíjačku a bez prerušenia pokračujete vo vyšetrení.
JEDINEČNÁ MOŽNOSŤ ZÁZNAMU Aj POČAS NABÍJANIA
Nemusíte myslieť na to, či je jednotka pred vyšetrením dostatočne nabitá - ak počas záznamu EKG začne dochádzať baterka, jednoducho pripojíte prístroj na nabíjačku a bez prerušenia pokračujete vo vyšetrení.
 
 
EKG MONITOR
Okrem snímania EKG môžete prístroj využiť aj na monitorovanie zvieraťa.
 
OVLÁDANIE
Jednoduché ovládanie šetrí čas a neodpoutává pozornosť od pacienta. Prístroj možno spúšťať aj priamo z veterinárneho programu.
Jednoduchým kliknutím môžete zobraziť tiež záznamy z histórie a porovnať ich so súčasným stavom.

 

PREMERANIE KRIVIEK
Prístroj umožňuje automatické aj manuálne rozmeranie veterinárnych kriviek.
 
TLAČ
Tlač na PC tlačiareň a bežný kancelársky papier A4.
WYSIWYG - tlačí sa to, čo je zobrazené na monitore.
 
OSTATNÉ FUNKCIE
Nastaviteľná digitálne filtrácie špeciálne vyvinutá pre krivky.
Prevádzka v počítačovej sieti.
Možnosť posielať EKG záznamy e-mailom.
Generovanie obrázkov pre publikovanie a prezentáciu.
SEIVA e-service - možné využívať aj diaľkový servis cez internet.

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets