Diatermo MB 122 a MB 160

MB 122 MB a 160 HF elektrochirurgická jednotka vhodná na stredne veľkú monopolárnu, alebo bipolárnu  elektrochirurgiu.
122 MB a 160 MB poskytuje čistý rez, zráža rez, nútene zrážania, koaguláciu s kliešťami, bipolárnu koaguláciu. 
160 MB je odporúčaná v prípade vlhkej  operačnej oblasti, napríklad hlienu a pod. kde je potrebná väčšia rezerva výkonu.

Úplná bezpečnosť. Open Circuit (OC) Alarm upozorní užívateľa, na odpojenie eutrálnej elektródy  alebo že je kábel odpojený, alebo neutrálna  elektróda  nie je v kontakte s pacientom. Alarm je signalizovaný prerušovaným pípnutím spolu s blikajúce červené svetlo na prednom paneli. V tomto stave HFje vypnutý.
 

DIATERMO MB 122 - mono - bipolar - 120 W

DIATERMO MB 160 - mono - bipolar - 120 W

 

 Brožúra produktu - angličtina. 

 

Drug-induced Hepatitis (Dog, Tops Hospital)
• CKD with Ureter Obstruction (Cat, Haemaru Hospital)
• Acute on CKD (Dog, Haemaru Hospital)

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak: +421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets