Predám hematologický analytátor Scil Vet abc Plus

Predám hematologický analytátor Scil Vet abc Plus. 

Málo používaný, servisovaný, rok výroby 2015.

Druh zvierat:pes, mačka, kôň, dobytok, králik, myš, potkan, ovca, ošípaná

Parametre:WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV

Dodatočné parametre pre psa, mačku a koňa:

Granulocyty (# a %), Lymfocyty (# a %),

Monocyty (# a %) a Eosinofily (# a %)

Jednotky:  konvenčné, alebo SI

Veľkosť vzorky: 10 µl EDTA krvi

Doba analýzy: 60 sekúnd

Princíp analýzy: impendančná technológia pre WBC, RBC, PLT

spektofotometria pre hemoglobín

Obsluha: intuitívna prostredníctvom 12“ dotykového displeja

Reagencie: kompaktné balenie reagencií vrátane diluentu, rozpúšťadla, čističa a odpadu

Výsledky analýzy: zobrazené na dotykovom displeji, vytlačené tlačiarňou softvéru na spracovanie dát

 

Predávajúci : Catvet s.r.o.

Kontakt : 0903 477 712

Cena : 2000€ s DPH

 

All4vets spol. s r.o.

Teplická 2246/111A
921 01 Piešťany
Slovak, English:
+421 907 145 915
English, German:
+421 915 974 046
info@all4vets.eu
made by All4vets